NL Doet een High Tea

Op zaterdag 12 maart vond in de Ark in het kader van NL Doet een High Tea plaats.  45 mensen hadden zich hiervoor via Welsun opgegeven.

Het werd een geanimeerde middag. De tafels waren met goed gevulde etagères en bloemetjes feestelijk opgesierd. Met bijpassende muziek werd een gezellige sfeer gecreëerd. Het was dan ook een genoegen om te zien dat de door de vrijwilligers van Harteklop zelf vervaardigde hartige en zoete hapjes gretig aftrek vonden.

De reacties van de aanwezigen waren dermate positief en de vrijwilligers beleefden er zelf zoveel plezier aan dat het idee is ontstaan om in de toekomst eenmaal per maand op een zondagmiddag een dergelijke activiteit te herhalen.

Uiteraard alleen als er voldoende belangstelling voor bestaat en de mensen bereid zijn er een kleine vergoeding voor over te hebben. We gaan het onderzoeken.

Hou deze website in de gaten.

 

Al met al een geslaagd initiatief van Harteklop.

Copyright   Stichting Harteklop