Stichting Harteklop

Harteklop speelt een rol in het diaconale werk van de Katholieke Parochie(s) in Schaesberg en de Protestantse Gemeente – Oude Mijnstreek (Landgraaf, Kerkrade). Harteklop wil mensen bij elkaar brengen in oprechte zorg voor elkaar en dat in een tijd waarin mensen zich meer en meer individualistisch (gaan) gedragen. Anders gezegd wij kiezen ervoor het Christen-zijn nadrukkelijk present te stellen in de gemeenschap waarvoor we met zijn allen verantwoordelijkheid dragen.

Het “Christen-zijn” betekent voor ons, dat we zorg willen dragen voor alle mensen ongeacht hun geloof, herkomst of maatschappelijke status. Harteklop is ontstaan vanuit een gevoelde behoefte om mensen in parochies, wijken in hun leefsituatie te ondersteunen door ze met elkaar in contact te brengen. De achterliggende gedachte hierbij is dat op deze manier mensen elkaar beter leren kennen en waar wenselijk elkaar kunnen helpen. Het doel is de leefsituatie van mensen positief te beïnvloeden en de samenhang, het samen wonen in de wijk te verbeteren. Harteklop wil mensen in beweging brengen!  Dit alles gericht op het intensiveren van contacten tussen mensen. Harteklop gaat met mensen in gesprek en nodigt ze uit met ideeën te komen. Wij richten op ons op de thema’s eenzaamheid en armoede.

Waar mogelijk en waar nodig nemen wij zelf activiteiten ter hand en voeren onze vrijwilligers deze uit. Zo organiseren wij 3 Wijkontmoetingspunten  en een Open Tafel.

 

Voor meer informatie:

Ilse Drossaert

Telefoon: 045-5351741

E-Mail: j.drossaert@home.nl

 

Copyright   Stichting Harteklop