Peuterspeelzaal 't Eikske 2016

Peuterspeelzaal ‘t Eikske kwam onlangs op het originele idee om ouderen in contact te brengen met de peuters die de peuterspeelzaal bezoeken! Zowel de kinderen als ouderen die interesse hebben in dit initiatief, kunnen hier uit dit samenzijn vreugde putten.

Het betreft de dagen dinsdag t/m donderdag, telkens van 10:00 Uur tot 11.15 Uur.

Stichting Harteklop werd door medewerkers van de peuterspeelzaal (PSZ) gevraagd mensen te benaderen met de vraag of ze interesse hebben aan dit originele idee mee te willen doen.

Inmiddels heeft ook de peuterspeelzaal van de Kakert ‘Doremi’ interesse getoond voor dit initiatief!

Ook hier zijn ouderen van harte welkom. Echter besloten is dat met dit project gestart zal worden op de PSZ ‘t Eikske.

Aanmelden/Contact: Telefoon: 045-5351741

Email: j.drossaert@home.nl

Ilse Drossaert, Stichting Harteklop.

Copyright   Stichting Harteklop