Rouwverwerking

De rouwverwerkingsgroep is ontstaan vanuit een behoefte om  mensen, waarvan de partner was overleden, bijeen te brengen.

Opmerkelijk was dat deze mensen hun verhaal niet meer kwijt konden,en juist daar veel behoefte aan hadden. Wij hebben deze mensen uitgenodigd en het is inmiddels al 12 jaar dat er een nieuwe groep wordt geformeerd.

 

Weekschema wijkontmoetingspunten:

Maandagmiddag in Schaesberg-Centrum, in de parochiezaal van de Petrus & Pauluskerk.

Dinsdagmiddag in Wijkzorgcentrum Dokter Calshof, Achter Den Winkel 65.

Donderdagmiddag in de wijk de Kakert, in de Koffiekamer van de Seniorenflat, Moltweg 50.

Openingstijden voor alle drie de locaties is van : 14:00-16:00 Uur.

 

Een dergelijke groep omvat circa 10 personen. Hier moet niet alleen gedacht worden aan mensen met overleden partners maar ook overleden ouders en kinderen

Wij gebruiken als thema ‘Verdriet dat je deelt kun je dragen’.

Er zijn 6 bijeenkomsten om met elkaar over de beleving van het rouwproces te praten. De gesprekken vinden uiteraard plaats in een sfeer van vertrouwen en respect.

Eén van deze bijeenkomsten wordt verzorgd door een priester. De afsluitende ontmoeting vindt altijd plaats bij het kapelletje in Leenhof, waar samen gedichten worden voorgelezen en tevens wordt gebeden.

Daarna is er nog een gezellig samenzijn.

 

Voor meer informatie:

Telefoon: 045 – 541 41 48 Sybille Gering of

Telefoon: 045 – 531 02 28 Phiel Küppers of

Parochiekantoor P&P, Kerkplein 3, 6372 EZ Landgraaf.

 

 

 

Copyright   Stichting Harteklop