Sponsoren

Harteklop heeft in het afgelopen jaar van een drietal sponsoren een financiële bijdrage ontvangen. Wij danken de Stichting Raiffeisen Ubach over Worms, de stichting Abel en het Oranjefonds voor hun donatie.

Wij zijn op dit moment bezig met het ontwikkelen en opzetten van nieuwe projecten. Het centrale thema waaraan Harteklop werkt blijft aanpak van de eenzaamheidsproblematiek. De subsidie van Abel is gericht op het inschakelen van jeugd bij het thema eenzaamheid. Meer concreet wordt gedacht aan het inschakelen van de jeugd om mensen met elkaar in contact te laten komen.

Voor Harteklop is het belangrijk om initiatieven te ontplooien om eenzame mensen achter hun voordeur te bereiken. Uit onderzoek is bekend dat er veel verborgen eenzaamheid is onder de bevolking, maar het bereiken van individuele mensen blijft een probleem. Met name de subsidie van het Oranjefonds zal hiervoor worden ingezet. Eén van de ideeën is om tot een bredere samenwerking te komen met partijen die zich op de eenzaamheidsproblematiek richten. Inmiddels is het initiatief om tot nader overleg te komen genomen.

 

Copyright   Stichting Harteklop