Stichting Harteklop

Diaconale Denktank

Harteklop Bestuur

Neem Contact met ons op

Stichting Harteklop

Stichting Harteklop
Harteklop kiest voor het in beweging brengen van mensen!
Harteklop is ontstaan vanuit een gevoelde behoefte om mensen in de parochies, in de
wijken in hun leefsituatie te ondersteunen door ze met elkaar in contact te brengen. De
achterliggende gedachte hierbij is dat op deze manier mensen elkaar (beter) leren kennen
en elkaar kunnen helpen. Het doel is de leefsituatie van mensen positief te beïnvloeden en
uiteindelijke de samenhang in de wijk (sociale cohesie) te verbeteren en armoede en
eenzaamheid tegen te gaan.
Harteklop streeft ernaar door het nemen van initiatieven een beweging tot stand te brengen
waardoor mensen (jong en oud) zich meer betrokken voelen bij de leefsituatie in de
wijk/parochie.

 

Ontmoetings punten Contact

Diaconale Denktank

Landgraaf & n
Harteklop is een stichting en kent daarom een bestuur. In de praktijk vormt de Denktank de
motor van Harteklop en zullen de gewenste ontwikkelingen vanuit dit orgaan moeten
worden geëntameerd. De Denktank zal zich bezig moeten houden met verbetering en
uitbouw van de bestaande projecten en met het ontwikkelen van nieuwe initiatieven.
Dit betekent dat de samenstelling van de Denktank zodanig moet zijn dat de
benodigde talenten aanwezig zijn. Een zekere verdeling aan aandachtsvelden tussen
de leden is gewenst.
Binnen de Denktank zullen leden het aandachtsveld krijgen voor de continuering en uitbouw
van bestaande projecten, bijvoorbeeld:
– wijkontmoetingspunten
– open eettafel
– kerst-/paasontmoetingen
– project Contact
– kinderen

Daarnaast zal energie moeten worden gestoken in het ontwikkelen van nieuwe initiatieven die
gericht zijn op vergroting van de sociale cohesie.
Vooralsnog wordt de samenstelling van de Denktank adequaat beoordeeld en wordt niet
gestreefd naar uitbreiding. Wel kan overwogen worden mensen (tijdelijk) uit te nodigen voor
ondersteuning bij de ontwikkeling of uitwerking van projecten.

Ons bestuur

Stichting & Harteklop
De samenstelling van het bestuur kan worden opgevraagd bij de Kamer van Koophandel. De Stichting Harteklop is ingeschreven onder KvK-nummer 14105178.
RSIN nummer 8198.28.762
Het bestuur bestaat uit
De heer F. Jongen Voorzitter
De heer H. Gulpers Secretaris
De heer J. Lemmens Penningmeester

Het bestuur alsmede vrijwilligers ontvangen geen beloningen en/of onkostenvergoedingen voor hun inspanningen.

Contact

Gegevens & Enjoy The Benefits
U kunt ons bereiken door de mail button te gebruiken.

 
Mail ons

Stichting Harteklop

Stichting Harteklop

Stichting Harteklop
Harteklop kiest voor het in beweging brengen van mensen!
Harteklop is ontstaan vanuit een gevoelde behoefte om mensen in de parochies, in de
wijken in hun leefsituatie te ondersteunen door ze met elkaar in contact te brengen. De
achterliggende gedachte hierbij is dat op deze manier mensen elkaar (beter) leren kennen
en elkaar kunnen helpen. Het doel is de leefsituatie van mensen positief te beïnvloeden en
uiteindelijke de samenhang in de wijk (sociale cohesie) te verbeteren en armoede en
eenzaamheid tegen te gaan.
Harteklop streeft ernaar door het nemen van initiatieven een beweging tot stand te brengen
waardoor mensen (jong en oud) zich meer betrokken voelen bij de leefsituatie in de
wijk/parochie.

 

Ontmoetings punten Contact

Diaconale Denktank

Diaconale Denktank

Landgraaf & n
Harteklop is een stichting en kent daarom een bestuur. In de praktijk vormt de Denktank de
motor van Harteklop en zullen de gewenste ontwikkelingen vanuit dit orgaan moeten
worden geëntameerd. De Denktank zal zich bezig moeten houden met verbetering en
uitbouw van de bestaande projecten en met het ontwikkelen van nieuwe initiatieven.
Dit betekent dat de samenstelling van de Denktank zodanig moet zijn dat de
benodigde talenten aanwezig zijn. Een zekere verdeling aan aandachtsvelden tussen
de leden is gewenst.
Binnen de Denktank zullen leden het aandachtsveld krijgen voor de continuering en uitbouw
van bestaande projecten, bijvoorbeeld:
– wijkontmoetingspunten
– open eettafel
– kerst-/paasontmoetingen
– project Contact
– kinderen

Daarnaast zal energie moeten worden gestoken in het ontwikkelen van nieuwe initiatieven die
gericht zijn op vergroting van de sociale cohesie.
Vooralsnog wordt de samenstelling van de Denktank adequaat beoordeeld en wordt niet
gestreefd naar uitbreiding. Wel kan overwogen worden mensen (tijdelijk) uit te nodigen voor
ondersteuning bij de ontwikkeling of uitwerking van projecten.

Harteklop Bestuur

Ons bestuur

Stichting & Harteklop
De samenstelling van het bestuur kan worden opgevraagd bij de Kamer van Koophandel. De Stichting Harteklop is ingeschreven onder KvK-nummer 14105178.
RSIN nummer 8198.28.762
Het bestuur bestaat uit
De heer F. Jongen Voorzitter
De heer H. Gulpers Secretaris
De heer J. Lemmens Penningmeester

Het bestuur alsmede vrijwilligers ontvangen geen beloningen en/of onkostenvergoedingen voor hun inspanningen.

Neem Contact met ons op

Contact

Gegevens & Enjoy The Benefits
U kunt ons bereiken door de mail button te gebruiken.

 
Mail ons